Verslag “Meet the author” bijeenkomst van 12-01-2021.

Op 12 januari heeft Lenie van den Engel-Hoek tijdens de vierde meet-the-author (MTA) bijeenkomst van Logoscientia, gesproken over haar artikel “Mastication Problems and Dysphagia in 4 Patients with Treacher Collins Syndrome Due to Affected Orofacial Muscles.” Naar aanleiding van dit artikel heeft zij uitleg gegeven over het gebruik van een case series design binnen het logopedisch werkveld. Een case series design is een onderzoeksdesign dat steeds vaker in de gezondheidswetenschappen gebruikt wordt om onderliggende oorzaken van een aandoening of onderliggende mechanismen van behandeling te identificeren. Tijdens de MTA hebben we met ongeveer 60 deelnemers gedachten en ideeën uitgewisseld m.b.t. de inhoud van het artikel, maar ook met elkaar gesproken over het gebruik van een case series design. Een case series design is goed toepasbaar bij kleinere (zeldzame) patiëntenpopulatie om bepaalde problemen te identificeren. Stel dat therapie niet aanslaat of je ziet in een bepaalde doelgroep een terugkerend probleem en je bent op zoek naar de oorzaak. Wat is het onderliggende mechanisme dat het probleem veroorzaakt? In dit geval kan een case series design mogelijk antwoord geven. Tijdens de bijeenkomst kwamen er al hele mooie ideeën naar voren hoe we met elkaar kunnen samenwerken om zo’n onderzoek op te zetten, bijvoorbeeld in een kwaliteitskring in samenwerking met een Hogeschool of lectoraat. Daarbij gaf Lenie ook gelijk aan dat het wel tijd kost en dat het goed uitgevoerd dient te worden. Je moet het onderzoeksvoorstel voorleggen aan een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC), toestemming vragen aan bijvoorbeeld ouders en er moet gestandaardiseerd getest worden. Alleen na toetsing door de METC kun je een artikel publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. In de discussie van het artikel moet je vragen kunnen beantwoorden en mogelijke verklaringen kunnen geven. De bijeenkomst met Lenie was ontzettend leerzaam en er is weer een brug tussen de wetenschap en de praktijk gebouwd! Wij danken Lenie voor haar inzet en enthousiasme.