Verslag Meet the Author bijeenkomst van 11 oktober 2022.

De veertiende online MtA van dinsdag 11 oktober was drukbezocht en inspirerend. Helaas was Inge Klatte, een van beide auteurs, onverwacht afwezig. Rob Zwitserlood nam de honneurs waar met een korte presentatie, waarna een groot aantal vragen en discussiepunten aan de orde kwamen, vooral praktijkgericht. Uit het onderzoek van Rob en Inge kwamen diverse belemmeringen naar voren bij het maken van een spontane taalanalyse bij kinderen met TOS, onder andere tijdgebrek en onvoldoende vaardigheid. Maar er bestond bij de deelnemers, voornamelijk  logopedisten naast een klein aantal klinisch linguïsten en onderzoekers, geen enkele twijfel over de grote waarde ervan. Een  spontane taalanalyse levert veel meer informatie op dan een taaltest, onder andere over de beperkingen van een kind in de dagelijkse communicatie. Belangrijk advies was om simpelweg tijd vrij te maken om zo’n taalanalyse te doen. Die investering verdien je terug, doordat je relevante behandeldoelen voor een kind kunt bepalen en regelmatig oefenen bovendien een betere ‘klinische blik’ oplevert voor andere kinderen met TOS in je praktijk. Rob gaf verder nog een overzicht van grammaticale tools voor diagnostiek en therapie, die door de HU ontwikkeld zijn. Een deel daarvan is gratis beschikbaar voor het werkveld.

Margo