Uitnodiging Debat Gezondheid in de wijk

Op 24 juni 2016 vindt als onderdeel van het masterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen van het UMC Utrecht een debat plaats met als thema “Gezondheid in de wijk”. Het debat wordt georganiseerd door de eerste jaars master studenten van de studierichtingen fysiotherapiewetenschap en logopediewetenschap. Hieronder vindt u hun uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.

kgw_debat_2016afb

 

In 2015 is het gezondheidszorgbeleid voor de gemeente Utrecht gepubliceerd. Centraal staat hierin de oproep van de gemeente aan haar burgers om zelf met initiatieven te komen om de gezondheid in de wijk te verbeteren. Ook landelijk is een trend zichtbaar waarin de burger meer verantwoordelijk wordt voor haar eigen gezondheid en een gezonde levensstijl. Tegelijkertijd is er de noodzaak om de landelijke zorgkosten te beperken. Ook hierbij rijst de vraag waar te beginnen, en bij wie ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor primaire preventie? Moet de overheid haar burgers aansturen in hun levensstijl of moet de overheid die verantwoordelijkheid bij haar burgers zelf laten? Dit zijn de vragen die aan bod komen in het debat met als thema

‘Gezondheidszorg in de wijk, wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk?’.

Het debat wordt georganiseerd door de 1e jaar master studenten van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen  aan de UMC Utrecht. Het debat zal ingeleid worden door Hetty Linden. Zij is directeur volksgezondheid van de gemeente Utrecht en is in die hoedanigheid belast met het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de Utrechters. Het expert debat zal gevoerd worden door Jan Oomes, directeur Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en Victor Everhardt, wethouder van de gemeente Utrecht.

Wij nodigen u en uw collega’s van harte uit om dit debat bij te wonen.

Het debat zal plaatsvinden op vrijdag 24 juni, de aanvang van het programma is om 13.00 uur in de blauwe collegezaal van het UMC Utrecht.

Programma:

–         13:00             Ontvangst

–         13:30             Opening

–         13.45             Openingstoespraak door Hetty Linden

–         14.15             Studenten groepsdebat

–         15.00             Expert debat / debat met de zaal

–         15.30             Jury rapport

–         15.45             Afsluiting

Graag zouden we van u willen weten of u (eventueel met collega’s) aanwezig zult zijn tijdens het debat op 26 juni. Opgave kunt u mailen naar  debatkgw2016@gmail.com.

De blauwe collegezaal is zowel bereikbaar via de ingang van het UMC Utrecht als via de ingang van het Hijmans van den Berghgebouw. Informatie over bereikbaarheid van het UMC vindt u op

http://www.umcutrecht.nl/contact.

Wij hopen u te zien op vrijdag 24 juni! Met vriendelijke groet,

Namens de studenten van het eerste masterjaar Klinische Gezondheidswetenschappen

(fysiotherapiewetenschap en logopediewetenschap), Bart Wolbers

 

Jan Oomes, directeur Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Utrecht.
De Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) verlenen eerstelijns gezondheidszorg aan bijna 37.500 patiënten, verdeeld over vijf gezondheidscentra in Utrecht Leidsche Rijn. De doelstelling van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) is om kwalitatief hoogstaande wijkgerichte en geïntegreerde zorg aan te bieden.

Dat doet LRJG als academische eerstelijns gezondheidscentra door het ontwikkelen van nieuwe

(para)medische kennis op academisch niveau, de gerichte toepassing van deze kennis in de dagelijkse praktijk, en overdracht van kennis en vaardigheden aan huidige en toekomstige zorgverleners. LRJG wil dus niet alleen hoogwaardige zorg bieden, maar die zorg ook

verbeteren door middel van innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Dit doet LRJG samen met het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, en Fontys Paramedische Hogeschool.

 

Victor Everhardt, Wethouder gemeente Utrecht.
Victor Everhardt is bijna zes jaar wethouder van de gemeente Utrecht, waar hij verantwoordelijk is voor onder andere volksgezondheid, jeugdzorg en werk & inkomen. Zijn interesse voor gezondheidszorg ontwikkelde Everhardt toen hij in 1998 als jonge rijksambtenaar betrokken raakte bij het Nederlandse drugsbeleid. Vanaf 2006 was hij voorzitter van het Centrum Jeugd bij het Trimbos-instituut, het kenniscentrum over geestelijke gezondheids- en verslavingszorg.