Terugblik Meet the Author met Imme Lammertink d.d. 16 maart

Op 16 maart j.l. was Dr. Imme Lammertink te gast bij “Meet the Author” van Logoscientia. Ze sprak hier met geïnteresseerden over haar artikel: “Statistical Learning in Specific Language Impairment: A Meta-Analysis.” (Imme Lammertink, Paul Boersma, Frank Wijnen, Judith Rispens, 2017). Het betrof een meta-analyse, die het verschil van auditief statistisch leren tussen kinderen met en zonder TOS adresseerde. Statistisch leren is het herkennen van patronen en regelmatigheden, waardoor je daar betekenis aan kunt geven. Kinderen leren hierdoor welke lettergreepcombinaties in het taalaanbod hele woorden vormen, ofwel ze leren woorden segmenteren in lopende spraak.  Imme gaf een heldere uitleg over wat statistisch leren is en hoe je dat onderzoekt. Uit haar meta-analyse kon geconcludeerd worden dat kinderen met een TOS, vergeleken met normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten, significant minder goed in staat zijn zelfstandig grammaticale patronen te ontdekken in de taal.
Het was mooi te ervaren hoe een dergelijk fundamenteel onderzoek voor de aanwezigen tot verschillende praktische inzichten leidde, waarmee ze de volgende dag meteen aan de slag konden. Goed voorbeeld is de bewustwording dat kinderen met een TOS extra veel herhaling nodig hebben bij het oefenen van grammaticale patronen en dat we ze daarbij misschien wel explicieter moeten instrueren dan we gewend zijn. Daarnaast ontstond het besef dat we vervoegingen en verbuigingen  in een grotere variatie van oefenwoorden en -structuren moeten aanbieden. Zie ook: https://vhz-online.nl/statistisch-leren-bij-kinderen-met-tos
Ook voor Imme was dit een vruchtbare avond. Het praten over fundamenteel onderzoek met mensen uit de praktijk inspireerde haar voor toekomstig onderzoek. In een uur tijd kwamen wetenschap en praktijk zo een stukje dichter bij elkaar!