Terugblik Meet the Author 16 november over sliklimieten bij kinderen met CP

Op 16 november heeft Florentine schepers tijdens de 10e meet-the-author (MTA) bijeenkomst van Logoscientia gesproken over haar artikel: ‘Dysphagia limit in children with cerebral palsy aged 4 to 12 years‘ (Florentine V. Schepers, Karen van Hulst, Bea Spek, Corrie E. Erasmus, Lenie van den Engel – Hoek, 2021, Developmental Medicine & Child Neurology). In dit artikel wordt onderzoek beschreven naar de sliklimiet bij kinderen met cerebrale parese (CP) in de leeftijd van 4-12 jaar. Tijdens deze MTA gaf Florentine een presentatie over haar artikel aan ongeveer 20 deelnemers.

Kinderen met CP hebben een significant lagere sliklimiet dan normaal ontwikkelde kinderen. De groep kinderen met een EDACS (Eating and Drinking Ability Classification System) score van 1, die soms vergeleken wordt met kinderen met een normale eet-drink vaardigheid, laat echter een factor 3 kleinere sliklimiet zien t.o.v. normaal ontwikkelde kinderen. Het bepalen van sliklimiet is een belangrijke maat voor de slikveiligheid en dient een standaard onderdeel te zijn van het logopedisch onderzoek naar eten en drinken bij kinderen met CP.

Vanuit de praktijk kwamen er vragen m.b.t. tot afname van het sliklimietonderzoek. De resultaten van deze studie geven ook de mogelijkheid om ouders goed en onderbouwd te kunnen voorlichten over waarom het zo belangrijk is dat een kind met CP niet te grote slokken aangeboden krijgt. Alleen zo kan de veiligheid van de slik gewaarborgd blijven.

Wij danken Florentine voor haar inzet en enthousiasme!