Online “Meet the author” bijeenkomst van 13 oktober 2021.

Logoscientia organiseert op woensdag 13 oktober 2021 de negende online “Meet the author” bijeenkomst. “Meet the Author” bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Deze keer vertelt Inge Klatte naar aanleiding van haar artikel “Collaboration between parents and SLTs produces optimal outcomes for children attending speech and language therapy: Gathering the evidence

Als informatie vooraf schrijft Inge:
Het samenwerken met ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis is een belangrijk onderdeel van de logopedische behandeling. Uit interviews met ouders en logopedisten beschreven in internationale literatuur blijkt dat de samenwerking meerdere barrières kent, voor ouders en logopedisten. Samen met internationale collega’s pleiten we in dit artikel voor meer onderzoek naar hoe logopedisten de samenwerking met ouders kunnen optimaliseren. We beschrijven enerzijds de uitdagingen voor logopedisten in de samenwerking met ouders. Anderzijds beschrijven we de uitdagingen die we binnen het onderzoek kennen, namelijk er is geen ‘one size fits all’ oplossing. We hebben te maken met een zogeheten complexe interventie: wat voor de één werkt, hoeft niet voor de ander te werken. In dit artikel doen we een voorstel voor een model met betrekking tot samenwerking. Ook stellen we voor om de methode ‘realist evaluation’ toe te passen voor het ontrafelen van wat werkt in de samenwerking, hoe, voor wie en in welke situatie. Ik ga heel graag in gesprek met jullie over dit onderwerp en mogelijk komen we samen tot nieuwe inzichten. Ik hoop jullie te zien op 13 oktober in de volgende ‘meet the author’ van Logoscientia!

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de toepasbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen? Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Je bent van harte welkom!

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 7 oktober 2021 (19:00 u.)

* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier, hier en hier informatie.

Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.

Helaas, de aanmeldtermijn is verstreken.

Ben of ken je een auteur die recent een artikel heeft gepubliceerd? Meld diegene of jezelf aan bij secretaris@logoscientia.nl, dan nemen wij contact op!