Online “Meet the Author” bijeenkomst 24 mei 2023.

Logoscientia organiseert op woensdag 24 mei 2023 de zeventiende online “Meet the author” bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Deze keer spreekt Tessel Boerma naar aanleiding van het artikel “Grammatical skills of Dutch children with 22q11.2 Deletion Syndrome in comparison with
children with Developmental Language Disorder: Evidence from spontaneous language and standardized assessment.
(Tessel Boerma, Emma Everaert, Dinte Vlieger, Maaike Steggink, Iris Selten, Michiel Houben, Jacob Vorstman, Ellen Gerrits and Frank Wijnen).

Als inleiding op het artikel schrijft ze:
Het 22q11.2 deletiesyndroom (22q11DS) is een relatief frequent voorkomende genetische aandoening die wordt gekenmerkt door fysieke en cognitieve problemen, waaronder taalproblemen. Gedetailleerde beschrijvingen van de taalontwikkeling van kinderen met 22q11DS zijn echter schaars en, ondanks klinische overlap, zijn er zelden directe vergelijkingen gemaakt met kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). De huidige studie brengt daar verandering in. De resultaten tonen aan dat kinderen met 22q11DS en kinderen met TOS zeer zwakke expressieve grammaticale vaardigheden hebben, die niet van elkaar verschillen. Dit vonden we onafhankelijk van leeftijd en onafhankelijk van methode van testen. Gegeven duidelijke verschillen in etiologie en cognitieve capaciteiten tussen de groepen, heeft deze bevinding belangrijke klinische en theoretische implicaties.

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de toepasbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen? Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Je bent van harte welkom!

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 17 mei 2023.

* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier en hier informatie.

Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.

De inschrijving is helaas gesloten. Het eerstvolgende event waarvoor je kunt aanmelden is de Dag van de logopediewetenschap

Ben of ken je een auteur die recent een artikel heeft gepubliceerd? Meld diegene of jezelf aan bij secretaris@logoscientia.nl, dan nemen wij contact op!