Online Meet the Author bijeenkomst 17 mei 2022

Logoscientia organiseert op dinsdag 17 mei 2022 de dertiende online “Meet the author” bijeenkomst. “Meet the Author” bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Deze keer spreekt Klaske van Sluis naar aanleiding van het artikelWomen’s perspective on life after total laryngectomy: a qualitative study“. (Klaske E. van Sluis, Anne F. Kornman, Lisette van der Molen, Michiel W.M. van den Brekel, en Gili Yaron. International Journal of Language & Communication Disorders.)

Klaske van Sluis is logopediste, logopediewetenschapper en in december 2020 gepromoveerd op stemuitkomsten na een totale laryngectomie. Zij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam als logopediste en onderzoeker binnen het Antoni van Leeuwenhoek.
Eén van de hoofdstukken van haar proefschrift is een kwalitatieve studie naar de ervaringen van vrouwen die leven met een totale laryngectomie. Binnen de studie zijn acht vrouwelijke deelnemers geïnterviewd over hun ervaringen over het leven met een laryngectomie. Met behulp van thematische analyse zijn thema’s gedestilleerd uit de data. Klaske zal in deze bijeenkomst de verschillende hoofdthema’s en gevolgen bespreken van een totale laryngectomie, en de impact hiervan op vrouwen.

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de toepasbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen? Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Je bent van harte welkom!

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 10 mei 2022.

* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier, hier en hier informatie.

Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.

De inschrijving is gesloten.

Ben of ken je een auteur die recent een artikel heeft gepubliceerd? Meld diegene of jezelf aan bij secretaris@logoscientia.nl, dan nemen wij contact op!