Online Meet the Author bijeenkomst 11 oktober 2022

Logoscientia organiseert op dinsdag 11 oktober 2022 de veertiende online “Meet the author” bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Deze keer spreken Rob Zwitserlood en Inge Klatte naar aanleiding van het artikel “Language Sample Analysis in Clinical Practice: Speech-Language Pathologists’ Barriers, Facilitators, and Needs” (Inge S. Klatte, Vera van Heugten, Rob Zwitserlood en Ellen Gerrits. Language, Speech, and Hearing Services in Schools)
Als inleiding op het artikel schrijven ze: Dit artikel is een product van het onderzoeksproject ZINnig van het lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht dat als doel had om de therapie voor kinderen met grammaticale problemen in de leeftijd van 8-10 jaar te verbeteren. Spontane taalanalyses worden gezien als een gouden standaard voor het in kaart brengen van grammaticale problemen bij kinderen met TOS. Deze analyses worden echter weinig uitgevoerd door logopedisten in de praktijk. In een focusgroep zijn we met logopedisten in gesprek gegaan over welke belemmerende en faciliterende factoren logopedisten ervaren in het uitvoeren van een spontane taalanalyse. In het artikel kijken we vanuit gedragsveranderingstheorie naar de genoemde factoren. We doen een voorstel voor benodigde veranderingen in de praktijk ter stimulering van het uitvoeren van spontane taalanalyses. We gaan graag met je in gesprek over dit artikel. Hopelijk tot ziens op dinsdag 11 oktober!

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de toepasbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen? Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Je bent van harte welkom!

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 5 oktober 2022.

* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier, hier en hier informatie.

Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.

De inschrijving is helaas gesloten.

Ben of ken je een auteur die recent een artikel heeft gepubliceerd? Meld diegene of jezelf aan bij secretaris@logoscientia.nl, dan nemen wij contact op!