Online “Meet the author” bijeenkomst 10 februari 2021

Logoscientia organiseert op woensdag 10 februari 2021 de vijfde online “Meet the author” bijeenkomst.
“Meet the Author” bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden.
Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Deze keer vertelt Gerda Bruinsma naar aanleiding van haar artikel “Focused Stimulation Intervention in 4- and 5-Year-Old Children With Developmental Language Disorder: Exploring Implementation in Clinical Practice“, dat in april 2020 gepubliceerd werd.

Als informatie vooraf schrijft Gerda Bruinsma:
Uit wetenschappelijk onderzoek weten we inmiddels het een en ander over effectieve elementen in de behandeling gericht op morfosyntaxis bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Het kan lastig zijn om die kennis goed te interpreteren en in de praktijk toe te passen. Leen van den Dungen heeft belangrijk pionierswerk verricht in het verbinden van wetenschappelijke kennis en de dagelijkse praktijk met haar beschrijving van de ‘Communicatieve Taaltherapie’ (2007; in het artikel vertaald naar ‘Language in Interaction Therapy’). Met dit ‘Clinical Focus’ artikel willen we de Communicatieve Taaltherapie meer bekendheid geven.
Daarnaast hebben we geprobeerd het effect van Communicatieve Taaltherapie te meten. Daarvoor hebben we een single case A-B design gebruikt, dat als belangrijk voordeel heeft dat elk kind met zichzelf vergeleken kan worden. Dat maakt het mogelijk om vooruitgang vast te stellen bij de heterogene groep kinderen met TOS die we in de praktijk zien, en die afwijkt van de selecte groep die vaak geïncludeerd wordt in effectstudies.

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de bruikbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen?
Meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier en praat met Gerda en met elkaar over de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 4 februari 2021.


* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier, hier en hier informatie.Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.

De inschrijving is helaas gesloten.

Ben of ken je een auteur die recent een artikel heeft gepubliceerd? Meld diegene of jezelf aan bij secretaris@logoscientia.nl, dan nemen wij contact op!