Missie en visie

Logoscientia heeft vanuit de kernwaarden gezelligheid, samenwerking, verbinding, erkenning en kennisdeling de volgende missie en visie geformuleerd:

  • Missie
    Als alumnivereniging voor de master-geschoolde logopedist organiseert Logoscientia activiteiten, die het mogelijk maken dat leden elkaar vinden en gevonden kunnen worden. Hiermee bevordert Logoscientia binnen een gezellige, ongedwongen sfeer samenwerking en kennisdeling tussen haar leden onderling. Vanuit de onderlinge verbinding die hieruit ontstaat, beoogt de vereniging een brug te slaan met haar omgeving (Universiteiten, studenten, logopedisten en andere geïnteresseerden en belanghebbenden) door met hen de gezamenlijke kennis te delen en samenwerking te zoeken. Op deze wijze draagt de vereniging bij aan de erkenning van het belang van een goede wetenschappelijke onderbouwing van de logopedische vakgebieden.
  • Visie
    Logoscientia is de “Knowledge Community” van de toekomst in Nederland van wetenschappers in de logopedie, die laagdrempelig bereikbaar is voor logopedisten met wetenschappelijke vragen vanuit de praktijk.