Kort verslag “Meet the Author” bijeenkomst 9 december 2020

Op 9 december heeft Hanneke van der Hoek- Snieders tijdens de derde meet-the-author (MTA) bijeenkomst van Logoscientia gesproken over haar studie en artikel “Factors infuencing the need for recovery in employees with hearing loss: a cross‑sectional study of health administrative data”.
Hanneke heeft in haar onderzoek geprobeerd gehoorgerelateerde, werkgerelateerde en persoonlijke factoren te identificeren, die van invloed zijn op de behoefte aan herstel na een werkdag van slechthorende werknemers. Dit heeft ze gedaan door een retrospectieve en cross-sectionele studie uit te voeren in het Amsterdam UMC.
Tijdens de MTA hebben we met twintig personen gesproken over de resultaten en verschillende discussiepunten uit het artikel. Er werden voorbeelden genoemd uit verschillende settingen waar pogingen worden gedaan om bredere interventies in te zetten die bijvoorbeeld beogen de copingstijl of de communicatie met de omgeving te verbeteren. Uit de discussie bleek dat dit nog niet systematisch gebeurt en dat de werksituatie vaak nog niet wordt betrokken in de interventie. Ook is er gesproken over de vergelijking met de kindergehoorrevalidatie, waarbij het al veel gebruikelijker is om het gehele systeem (ouders, scholen, etc.) te betrekken.
De conclusie van het onderzoek is dat de manier waarop werknemers hun gehoorverlies ervaren en hoe zij hier mee omgaan direct van invloed is op de behoefte aan herstel. De gemeten mate van gehoorverlies (toonaudiometrie, spraak-in-ruis test) speelt hier een minder belangrijke rol in. Bovendien bleek de algemene gezondheidstoestand een onafhankelijke factor te zijn voor de behoefte aan herstel. Het onderzoek naar de herstelbehoefte van mensen met gehoorverlies geeft inzicht in de impact van gehoorverlies op werkenden, maar is helaas nog schaars. Vervolgonderzoek is nodig om het voorgestelde model te valideren.
Er wordt terug gekeken naar een fijn en interessant (na)gesprek, waarbij Hanneke elk van de vragen helder kon uitleggen. Hanneke, we kijken uit naar je volgende onderzoeken!

Op dinsdag 12 januari organiseert Logoscientia haar vierde MtA. Deze keer vertelt Dr. Lenie van den Engel-Hoek naar aanleiding van haar artikel “Mastication Problems and Dysphagia In 4 Patients with Treacher Collins Syndrome Due to Affected Orofacial Muscles.”, dat september 2019 gepubliceerd werd.

Ben je geïnteresseerd in deze studie/dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de bruikbaarheid? Zijn er discussiepunten die je zou willen inbrengen?
Meld je dan aan via deze pagina.
Aanmelden kan t/m 8 januari 2021.