Inschrijving online Meet the Author bijeenkomst 19 januari 2022

Logoscientia organiseert op woensdag 19 januari 2022 de elfde online “Meet the author” bijeenkomst. “Meet the Author” bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Deze keer vertelt Maren van Rijssen naar aanleiding van het artikel: Evaluating communication partner training in healthcare centres: Understanding the mechanisms of behaviour change. International Journal of Language & Communication Disorders. (Van Rijssen, M, Ketelaar, M, Vandenborre, D, Oostveen, J, Veldkamp, M, van Ewijk, L, Visser-Meily, JMA, Gerrits, E. (2021).

Als inleiding op haar artikel schrijft ze: De communicatie tussen mensen met afasie en hun zorgprofessionals in zorginstellingen verloopt moeizaam. Deze kan verbeterd worden wanneer zorgprofessionals getraind worden in het gebruik van communicatietechnieken. Communicatie Partner Training (CPT) is een parapluterm voor interventies waarin de zorgprofessionals van mensen met afasie getraind worden in communiceren. Er zijn wereldwijd veel CPT interventies ontwikkeld.
Soms werken CPT interventies heel goed, soms niet. Training alléén is niet voldoende om zorgprofessionals de kennis, vaardigheden en motivatie te geven om communicatietechnieken te gebruiken bij alle gesprekken met mensen met afasie.
Het doel van deze studie was om te identificeren waarom zorgprofessionals wel of geen communicatietechnieken gaan gebruiken na de CPT interventie CommuniCare. Deze CPT werd in 2019 ontwikkeld samen met zorgprofessionals, mensen met afasie en hun naasten.
In Nederland en België kregen 254 zorgprofessionals de training. Van hen werden 24 geïnterviewd over waarom ze wel of geen communicatietechnieken gingen gebruiken na de training. Er werden verschillende interventie elementen genoemd die zorgprofessionals de kennis, vaardigheden of motivatie gaven om communicatietechnieken te gebruiken. De belangrijkste interventie elementen waren rollenspellen en coaching on the job. De zorgprofessionals benoemden ook de barrières om communicatietechnieken te (gaan) gebruiken.
Dit paper geeft aanbevelingen aan zorginstellingen die de communicatievaardigheden van hun zorgprofessionals willen vergroten. De bevindingen hebben belangrijke implicaties voor onderwijs in de zorg en voor zorginstellingen waar mensen met afasie zijn opgenomen.

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de toepasbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen? Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Je bent van harte welkom!

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 11 januari 2022 (22:00 u.)

* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier, hier en hier informatie.

Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.

De aanmelding is helaas gesloten.