Inschrijving online Meet the Author bijeenkomst 16 november 2021

Logoscientia organiseert op dinsdag 16 november 2021 de tiende online “Meet the author” bijeenkomst. “Meet the Author” bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Deze keer vertelt Florentine Schepers naar aanleiding van het artikel: Dysphagia limit in children with cerebral palsy aged 4 to 12 years (Florentine V. Schepers, Karen van Hulst, Bea Spek, Corrie E. Erasmus, Lenie van den Engel – Hoek, 2021, Developmental Medicine & Child Neurology).

In het artikel wordt het onderzoek beschreven naar de sliklimiet bij kinderen met cerebrale parese (CP) in de leeftijd van 4 – 12 jaar. De Maximaal Volume Watersliktest is bij 77 kinderen met CP uitgevoerd en de data is vergeleken met normaal ontwikkelende kinderen in dezelfde leeftijd. Tevens is de sliklimiet bepaald per EDACS groep. Het EDACS (Eating and Drinking Classification Scale) is een schaal waarbij het kind met CP geclassificeerd wordt in zijn eet- en drinkvaardigheid. Het gaat hierbij om de efficiëntie en veiligheid van het eten en drinken in de dagelijkse situatie. Per EDACS level (I – V) is de sliklimiet bepaald. De sliklimiet is een maximale prestatietaak. Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen met CP een significant lagere sliklimiet hebben dan normaal ontwikkelde kinderen. De groep EDACS 1, die soms vergeleken wordt met een normale eet-drinkvaardigheid heeft echter een factor 3 kleinere sliklimiet dan normaal ontwikkelende kinderen. De groep in EDACS IV en V laat zien dat hun dagelijkse uitvoering samenvalt met hun maximale prestatie, zij kunnen maar hele kleine porties in één keer doorslikken. 

Het bepalen van de sliklimiet bij kinderen dient een standaard onderdeel te zijn van het logopedisch onderzoek naar het eten en drinken bij kinderen met CP. Doe jij dat al? 

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de toepasbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen? Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Je bent van harte welkom!

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 9 november 2021 (20:00 u.)

* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier, hier en hier informatie.

Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.De inschrijving is helaas gesloten.

Ben of ken je een auteur die recent een artikel heeft gepubliceerd? Meld diegene of jezelf aan bij secretaris@logoscientia.nl, dan nemen wij contact op!