Inschrijving online Meet the Author bijeenkomst 16 maart 2022.

Logoscientia organiseert op woensdag 16 maart 2022 de twaalfde online “Meet the author” bijeenkomst. “Meet the Author” bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Deze keer vertelt Imme Lammertink naar aanleiding van het artikel: “Statistical Learning in Specific Language Impairment: A Meta-Analysis.”
(Imme Lammertink, Paul Boersma, Frank Wijnen, Judith Rispens
)

Als inleiding op haar artikel schrijft ze:
In het artikel dat jullie voor deze Meet The Author bijeenkomst lezen, onderzoek ik of kinderen met TOS moeite hebben met taal omdat zij minder makkelijk patronen herkennen dan kinderen zonder TOS. Iedere taal bestaat uit verschillende elementen. Vaste patronen bepalen hoe deze elementen (bijvoorbeeld klanken) gecombineerd kunnen worden tot lettergrepen, woorden en zinnen. Het herkennen van deze patronen in het taalaanbod wordt statistisch leren genoemd. In het artikel dat jullie lezen voor de bijeenkomst, analyseer ik de resultaten van verschillende studies naar statistisch leren bij kinderen en jongvolwassenen met en zonder TOS. Wanneer we de resultaten van deze studies combineren (meta-analyse) dan zien we dat kinderen met TOS meer moeite hebben met het herkennen van patronen in taal dan kinderen zonder TOS. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor de problemen die kinderen met TOS ervaren met taal. Tijdens de bijeenkomst op 16 maart bespreek ik de principes van statistisch leren, kom ik met voorbeelden van statistisch leren en herhaal ik de belangrijkste conclusies uit het artikel. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen en ga ik graag met jullie in gesprek over het artikel. Zien jullie bijvoorbeeld mogelijkheden om de principes van statistisch leren te verwerken in bestaande interventies voor kinderen met TOS? Tot slot, als er interesse is om meer te horen over het doen van meta-analyses dan vertel ik ook daar graag iets meer over. Hopelijk tot 16 maart!

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de toepasbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen? Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Je bent van harte welkom!

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 8 maart 2022.

* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier, hier en hier informatie.

Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.

De inschrijving is helaas gesloten.

Ben of ken je een auteur die recent een artikel heeft gepubliceerd? Meld diegene of jezelf aan bij secretaris@logoscientia.nl, dan nemen wij contact op!