Inloggegevens website aan leden verzonden.

Alle leden die zich hebben aangemeld vóór 10 september hebben via de mail op 21 september inloggegevens gekregen voor het afgeschermde deel van deze website. Mocht dat niet zo zijn, zou het kunnen dat de mail tussen de spam is gekomen. Is de mail daar ook niet aangekomen, dan kan contact worden opgenomen met sitebeheer@logoscientia.nl