Handouts DVLW 2019

Op deze pagina vindt u de beschikbare hand-outs van de presentaties die op de Dag van de Logopediewetenschap 2019 werden gegeven.

Prof. Dr. Ellen Gerrits
Zelf bepalen waar onderzoek over gaat! 
De Kennisagenda Logopedie en het Meerjaren Onderzoeksprogramma Paramedische Zorg.
(Nog) niet beschikbaar.

Dr. Karin Neijenhuis
Coaching van de omgeving van kinderen met (risico op) taalproblemen, voor de logopedist vanzelfsprekend?!Dr. Lizet van Ewijk 
CommuniCare: gedeelde verantwoordelijkheid voor goede communicatie.Dr. Yvonne van Zaalen 
De unieke rol van de logopedist binnen interprofessioneel samenwerken.Hanneke Snieders, MSc
Selecteren van zinsmateriaal voor het meten van spraakverstaan bij kinderen.Denise Koeken
Kinderafasie in kaart.Aimée van Loo, MSc 
Interprofessionele zorg voor tinnitus patiënten.Eline van Buuren 
Voedingsproblemen gerelateerd aan dementie: een conceptueel model.