DVLW 2021 Sprekers en abstracts

Keynote:


Interprofessioneel samenwerken vraagt interprofessioneel communiceren: de unieke rol van de logopedist

Dr. Yvonne van Zaalen

De missie in ons werk als interprofessioneel samenwerkende logopediewetenschappers is mensen, binnen hun expressiemogelijkheden, volledig tot hun recht te laten komen.

Wij hebben binnen ons werk als zorgprofessional en als logopediewetenschapper te maken met mensen bij wie het spreek- of denkproces niet op een vanzelfsprekende manier verloopt. Bij multidisciplinaire en/of interprofessionele samenwerking heeft men daarnaast te maken met personen uit verschillende (werk)contexten, met verschillende karakters en eigen innerlijke referentiekaders en werkmodellen. Gaat het mis in de interprofessionele samenwerking, dan worden problemen in de communicatie het vaakst genoemd.

In deze keynote zullen na een korte toelichting op achtergronden en voorwaarden voor interprofessioneel samenwerken en onderzoeken de basisaspecten van interprofessionele communicatie beschreven worden en zal duidelijk gemaakt worden waar die verschilt van communicatie in een monodisciplinaire werksetting. Vervolgens wordt deze kennis vertaald naar de dagelijkse praktijk van de logopediewetenschapper. De voor een effectieve samenwerking benodigde communicatieve competenties worden beschreven en toegelicht. Ook is hierbij aandacht voor culturele aspecten binnen de samenwerking. In hoeverre de interprofessionele samenwerking en communicatie effectief is, wordt besproken in het laatste deel van deze keynote. Daarbij is ruim aandacht voor praktijkvoorbeelden, veelvoorkomende problemen en oplossingen.

Korte biografie:
Dr. Yvonne van Zaalen
Als associate lector en strategisch adviseur onderzoek bij Fontys Hogeschool Eindhoven is Yvonne van Zaalen medeverantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gerelateerd aan innovaties binnen gezondheidszorg en technologie. Haar expertise ligt in het domein van interprofessionele samenwerking, interprofessionele communicatie en co-creatie. Als Logopediewetenschapper heeft zij haar promotieonderzoek gedaan naar de Differentiaal diagnostiek tussen broddelen, stotteren en leerstoornissen. Dr. van Zaalen heeft jarenlange ervaring in het leiden van nationale en internationale klinische onderzoeksprojecten.

Dr. Yvonne v. Zaalen

 

 


Lezingen

Bridging the cross-sectoral gap: Supporting the needs of young people with developmental language disorder in school

Aoife Gallagher PhD

Health Research Institute, School of Allied Health, University of Limerick, Ireland
Email: aoife.gallagher@ul.ie Twitter: @aoifelilyg1
Publications: Google Scholar

Background
Effective inter-professional collaboration (IPC) between SLTs and teachers is essential if the needs of children and young people (CYPs) with developmental language disorders (DLD) are to be met in school, yet is rare in practice. Cross-sectoral barriers at service and practice levels have been identified as a barrier to such working.

Aims
The aim of this research was to integrate findings from the literature with stakeholder preferences and priorities, in order to develop agreed premises to guide IPC when supporting CYPs with DLD in school.

Methods
A multi-phased study was undertaken. First, an integrative review of the empirical, theoretical and policy literature across speech and language therapy and education was undertaken to determine whether a shared understanding about DLD exists that could inform the premises. Next, focus groups and interviews were carried out with key stakeholders (parents, SLTs, teachers, and children with DLD) to develop the premises further. Finally, an online Delphi survey was undertaken to establish a consensus about the proposed premises.

Results
Consequential differences in perspectives were identified in the literature about the nature of DLD, how such needs can be assessed and how these are met in schools.[1] Focus groups and interview data showed differences in views between the stakeholder groups about supports.[2] After two rounds of a Delphi survey,[3] consensus was reached.

Conclusions
Four key premises to guide SLT work in schools are proposed: the child with DLD is a being in their own right; DLD is a difference rather than a disorder; language is a tool for learning and connecting; and IPC is a means of ensuring the inclusion of the child with DLD in school. These premises provide a foundation upon which to develop a coherent set of principles and practices to support children with DLD in schools.

[1] Gallagher, A.L., Murphy, CA., Conway, P.F. and Perry, A. (2019) ‘Consequential differences in perspectives and practices concerning children with developmental language disorders: An integrative review’, International Journal of Language and Communication Disorders, 54(4), 529-552.

[2] Gallagher, A.L., Murphy, CA., Conway, P.F. and Perry, A. (2019) ‘Engaging multiple stakeholders to improve speech and language therapy services in schools: An appreciative inquiry-based study’, BMC Health Services Research [online], available: http://dx.doi.org/10.1186/s12913-019-4051-z.

[3] Gallagher, A.L., Murphy, CA., Conway, P.F. and Perry A (2019) ‘Establishing premises for best collaborative practice when working with children in school with developmental language disorders: A delphi survey’, (under rereview with Disability and Rehabilitation)COMPLETE – Samenwerking in praktijk en onderzoek
Inge Klatte MSc

Samenwerking met ouders wordt gezien als een van de belangrijkste elementen in de logopedische behandeling van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het samenwerken met ouders staat centraal in gezinsgerichte zorg en kan een positieve impact hebben op uitkomstmaten van  kinderen en hun ouders. In de logopedische praktijk blijkt het echter niet altijd eenvoudig om dit te doen. In het project COMPLETE van Hogeschool Utrecht willen we een brug slaan tussen de wetenschap en praktijk. We onderzoeken HOE logopedisten de samenwerking met ouders kunnen optimaliseren, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillen tussen logopedisten, ouders en de kinderen met TOS. Dit doen we door het project samen met logopedisten en ouders van kinderen met TOS het onderzoek uit te voeren. In deze presentatie vertelt Inge Klatte hoe de literatuur vertaald is naar de praktijk en hoe er samen met logopedisten en ouders gezocht wordt naar passende tools voor het optimaliseren van hun samenwerking.Waarom zorgprofessionals wel of geen communicatietechnieken gebruiken bij mensen met afasie
Dr. Lizet van Ewijk en Maren van Rijssen MSc

In deze lezing vertellen Lizet van Ewijk en Maren van Rijssen over hun onderzoeksproject en interventie CommuniCare. In de lezing wordt besproken welke interventie elementen van vitaal belang zijn in een Communicatie Partner Training. Lizet en Maren laten zien welke mechanismen bepalen waarom zorgprofessionals na een Communicatie Partner Training wel of geen communicatietechnieken gaan gebruiken. Ook wordt besproken welke voorwaarden er buiten de training geschept moeten worden om het gebruik van communicatietechnieken in een zorginstelling te doen slagen. Ten slotte bespreken Lizet en Maren het belang van het evalueren van een interventie bij de gebruikers en geven zij aanbevelingen aan zorginstellingen die de communicatieve vaardigheden van hun zorgprofessionals willen verbeteren.Studie naar logopedie bij de ziekte van Parkinson
Janna Maas PhD candidate

Spraakproblemen bij de ziekte van Parkinson hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en sociale interacties. Logopedische behandelprogramma’s voor het verbeteren van de spraak bij parkinson zijn vaak hoogintensief, en daardoor niet voor alle parkinsonpatiënten geschikt. In de PERSPECTIVE-studie (PERsonalized SPEeCh Therapy for actIVE conversation) wordt in de vorm van een RCT op grote schaal onderzocht, wat de effectiviteit is van gepersonaliseerde (online) logopedie op zowel de spraak als kwaliteit van leven bij mensen met de ziekte van Parkinson. De resultaten worden verwacht in 2022.