Dag van de Logopediewetenschap

Elk jaar organiseert Logoscientia in mei/juni de Dag van de Logopediewetenschap. Deze dag is toegankelijk voor logopedisten, Bachelor/Master studenten uit Nederland en Vlaanderen, HBO-docenten logopedie, docenten Logopediewetenschap en andere geïnteresseerden.
Deze dag biedt onder meer een podium aan net afgestudeerde Logopediewetenschappers. De verbinding tussen wetenschap en klinische praktijk van de logopedie staat op deze dag centraal.

dvlw2016_014