Dag van de Logopediewetenschap 2017

 

 

10 juni 2017
Logopedie bij volwassenen
Op 10 juni organiseerde Logoscientia, de studie- en alumnivereniging van de master Logopediewetenschap de jaarlijkse Dag van de Logopediewetenschap. Binnen het thema ‘Logopedie bij Volwassenen’ presenteerde gepromoveerde, promovendi en recent afgestudeerde logopediewetenschappers recent logopedisch wetenschappelijk onderzoek. Prof. Dr. Ellen Gerrits stond tijdens haar opening stil bij het overlijden van Prof. Dr. Helbert Damsté, Emer. hoogleraar Foniatrie en Logopedie. Na een minuut stilte volgden interessante lezingen.

Anne-Wil Heemskerk presenteerde Dysfagie bij de ziekte van Huntington en de ontwikkeling van de Huntington’s Disease Dysphagia Scale. Met treffende video’s liet zij zien hoe de ziekte van Huntington zich in verschillende vormen kan ontwikkelen en zijn weerslag kan hebben op het slikken.

Vervolgens vertelde Saskia Scholten over de Speekselslikfrequentiemeting bij Parkinsonpatiënten. Zij heeft onderzocht of 24-uurs impedantie geschikt is voor Parkinsonpatiënten. Voordat verdere ontwikkeling mogelijk is, moeten de detectiecriteria voor speekselslik beter in kaart worden gebracht.

Marjon Jessurun presenteerde haar onderzoek over een benoemtest voor Nederlandse Volwassenen: de DNT-II. De test heeft woorden van verschillende woordfrequentie en verwervingsleeftijd (age of acquisition). Betrouwbaarheidsonderzoek is nuttig voor de DNT-2. Niet alle foto’s bleken goed herkend te worden door de proefpersonen. Daarnaast bleek dat vroeg verworven woorden sneller worden benoemd dan laat verworven woorden.
 
  Na een korte pauze vervolgde Lisette van der Molen het programma, waarbij zij vertelde over slik- en spraakproblemen die ontstaan bij patiënten die behandeld worden met chemoradiatie in het hoofdhalsgebied. Kanker in het hoofdhalsgebied is minder bekend dan bijvoorbeeld borstkanker, maar de impact ervan op het welbevinden is groot. Chemoradiatie beïnvloedt de kwaliteit van leven bij deze patiënten sterk. Uit onderzoek is gebleken dat deze patiënten slikproblemen hebben, ondanks dat ze nog geen klachten hebben. Preventieve sliktherapie blijkt effectief bij patiënten na een operatie in het hoofdhalsgebied.
Irma Abdegovic presenteerde de effectiviteit van cognitief-linguïstische versus communicatieve therapie op het benoemen bij patiënten met afasie. Beide therapieën geven even veel vooruitgang bij deze patiëntenpopulatie op de woordvindingstest. De ernst van de afasie bleek voornamelijk bepalend voor de resultaten van de therapie.

Maren van Rijssen sloot de inspirerende ochtend af met een presentatie over een Communicatie Programma voor patiënten met afasie na een beroerte. Met behulp van het communicatieprogramma worden verpleegkundigen getraind in de communicatie met afasie patiënten. De verpleegkundigen uit het onderzoek zijn positief over de scholing, wat een positief resultaat is van het onderzoek.
De dag werd druk bezocht door logopedisten, linguïsten, logopediewetenschappers en studenten.

Het bestuur van Logoscientia is voornemens ook komend jaar weer de Dag van de Logopediewetenschap te organiseren, dan in het thema ‘logopedie bij kinderen’.

 
 logouu  logoumc

Ga hier naar de hand-outs.