Contact

Logoscientia en het bestuur zijn te bereiken per:
Post: UMC Utrecht
T.a.v. Studie- en alumnivereniging Logoscientia
Huispost HB4.05
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
E-mail secretaris@logoscientia.nl