Capita Selecta: multidimensionele benadering van de orofaryngeale slikproblematiek

Het Academisch Netwerk Logopedie Utrecht (ANLU) organiseert een jaarlijkse lezingencyclus over logopedische onderwerpen.

Op vrijdag 27 januari 2017 vindt om 15:30 – 17:00 uur een Capita Selecta lezing plaats met als titel:

Multidimensionele benadering van de orofaryngeale slikproblematiek

Deze lezing wordt gegeven door: Dr. Mieke Moerman, MD, Msc, PhD
KNO/Foniater/ Hoofd- en Halschirurg

De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk
U ontvangt een bewijs van deelname. Aantal studiebelastingsuren: 2.

Wilt u erbij zijn, dan kunt u zich hier aanmelden tot en met vrijdag 20 januari 2017

De spreker: Dr. Mieke Moerman
Dr. Mieke Moerman heeft een klinische praktijk in Gent, België, als Neus-, Keel-, en Oorarts/Foniater en Hoofd-Hals chirurge. Een aspect van haar interesses is gericht op stem- en slikproblematiek. Als ex-vicepresidente van de Belgian Society for Swallowing Disorders en recentelijk Deputy Chair van de Dysphagia Committee van de IALP, participeert ze aan het uitwerken van richtlijnen in de multidimensionele benadering van de orofaryngeale dysfagie.

Abstract
Net zoals stempathologie een multidimensionele benadering vereist, wordt ook de slikproblematiek meer en meer in een multidimensioneel kader onderzocht, met name:

  1. informatie verzameling (anamnese en klinisch onderzoek),
  2. visualisatie van het slikgebeuren (FEES),
  3. instrumenteel slikonderzoek (VFS/manometrie) en
  4. de zelfbeleving van de patiënt (self-assessment/QOL questionnaires).

De lezing wil een overzicht geven hoe deze verschillende dimensies worden onderzocht en gedocumenteerd.

De bedoeling is dat de deelnemer met praktisch bruikbare informatie huiswaarts keert.

Plaats
Vrijdag 27 januari 2017, 15.30 – 17.00 uur
Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg
Heidelberglaan 7 of Bolognalaan 101, Utrecht