Brainstormers gezocht voor Wetenschappelijk onderzoek naar taalomgeving van kinderen met TOS

Dr. Imme Lammertink start binnenkort een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de taalomgeving van kinderen met TOS. In dat kader zoekt ze professionals die deel willen nemen aan brainstormsessies. Hieronder de informatie die Dr. Imme Lammertink daarover geeft.

Beste professional,

Het leren van taal is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met het leren van taal zonder dat hier duidelijke oorzaken voor zijn. Vanaf januari 2023 start ik een (driejarig) onderzoeksproject met als hoofddoel beter te begrijpen hoe de taalomgeving van kinderen met TOS het leren van taal beïnvloedt.

Taalomgeving in het speciaal en regulier onderwijs

Uniek aan het project is dat ik de focus leg op het taalaanbod van kinderen onderling. In de context van het huidige Nederlandse schoolsysteem waar kinderen met TOS naar speciaal onderwijs of regulier onderwijs gaan, wil ik onderzoeken hoe het taalaanbod van kinderen onderling er in beide contexten uitziet en welke mogelijk invloed dit heeft op de taalontwikkeling van kinderen met TOS. Ik focus mij op kinderen tussen de 8 en 10 jaar.  Om deze vragen te beantwoorden wil ik een corpus opbouwen dat uiteindelijk voor iedereen toegankelijk zal zijn.

Brainstormen met wie?

Ter voorbereiding op het onderzoek, wil ik graag met professionals (leerkrachten, logopedisten, ambulant begeleiders) werkzaam met kinderen met TOS in zowel het speciaal als regulier onderwijs in gesprek.

Wanneer en wat?

In het najaar (september en november 2022) hoop ik 2 korte bijeenkomsten te organiseren waarin we samen kunnen brainstormen over mogelijke vragen die volgens jullie met het corpus beantwoord zouden moeten worden en de beste setting om het taalaanbod van kinderen onderling te verzamelen.

Vergoeding

Reiskosten worden vergoed en per bijeenkomst kun je 2 punten voor het kwaliteitsregister paramedici krijgen (deelnemer aan een klankbordcommissie).

Interesse of vragen?

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan deze brainstormsessie of heb je vragen, stuur me dan een mailtje: imme.lammertink@ru.nl

Ik kijk uit naar de reacties en hoop op inspirerende sessies!

Dr. Imme Lammertink

Postdoctoraal onderzoeker

imme.lammertink@ru.nl