Abstract Yvette Ribbe, MSc.

Onderzoek naar spraakontwikkeling van ernstig vroeg geboren kinderen

Y.M. Ribbe, MSc.

In logopedische praktijken wordt het merendeel van de kinderen behandeld voor uitspraakproblemen (1). Omdat problemen in de spraakproductie kunnen leiden tot ernstige beperkingen in de verstaanbaarheid, is het klinisch relevant om stoornissen in de spraakontwikkeling goed te diagnosticeren en te kiezen voor een passende effectieve interventie. Met articulatietesten, fonologische analyses of het bepalen van de spraak-motorische plannings- en coördinatievaardigheden, kunnen de spraakproductieproblemen worden onderzocht.

Voor het diagnosticeren van achterstanden in de spraakontwikkeling op jonge leeftijd wordt veelal gebruik gemaakt van het schema van Beers (2). Met de Fonologische Analyse Nederlands (FAN) deed zij onderzoek naar de verwerving van Nederlandse fonemen en het voorkomen en verdwijnen van fonologische processen bij zich normaal ontwikkelende Nederlandse kinderen (2).

In de literatuur is weinig bekend over de effecten van  vroeggeboorte op de spraakontwikkeling. Momenteel doen logopedisten in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis onderzoek naar de spraakontwikkeling en spraakproductie van kinderen die voor de 33e zwangerschapsweek worden geboren. In het kader van dit onderzoek, wordt in deze presentatie belicht hoe de klankverwerving van ernstig prematuur geboren kinderen verloopt en verschilt ten opzichte van de normpopulatie van Beers.

  1. Priester, G.H., Post, W.J., & Goorhuis-Brouwer, S.M. (2009). Problems in speech sound production in young children. An inventory study of the opinions of speech therapists. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73, 1100-1104.
  2. Beers, M. (1995). The phonology of normally developing and language-impaired children. Thesis Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, IFOTT. ISBN 90 74698 20 4.