Abstract Wouda

Introductie en doel: Er zijn onvoldoende geschikte taaltesten voor meertalige kinderen om onderscheid te maken tussen een taalontwikkelingsstoornis en een taalachterstand door onvoldoende taalaanbod in de tweede taal. Zodoende is de Language Impairment Testing in Multilingual Settings (LITMUS) testbatterij ontwikkeld door een Europees onderzoek. De Nederlandse, online, versie, LITMUS_NL, moet gebruiksvriendelijk en waardevol zijn voor logopedisten voor succesvolle implementatie. Hiervoor is het van belang de bruikbaarheid te onderzoeken.

Het doel van de studie is het onderzoeken van de mate van bruikbaarheid, bruikbaarheidsproblemen, toegevoegde waarde, klinische eerste indruk en tijdsduur van de online-versie van de LITMUS_NL-test om taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen te identificeren.

Methode: Er is een beschrijvende bruikbaarheidsstudie uitgevoerd, waarin 24 logopedisten die werkzaam waren meertalige kinderen in logopediepraktijken of in audiologische centra deelnamen. De mate van bruikbaarheid werd gemeten met de system usability scale. De bruikbaarheidsproblemen werden gemeten met een think-aloud protocol en de toegevoegde waarde, klinische eerste indruk en tijdsduur van LITMUS_NL met een online vragenlijst.

Resultaten: De mate van bruikbaarheid was als goed beoordeeld, met een score van 72.40/100. Er zijn 337 bruikbaarheidsproblemen gevonden, in de categorieën ‘Instructies’, ‘Technisch’, ‘Spelfouten’, ‘Uitspraak van de items’ en ‘Testontwikkeling’. De toegevoegde waarde werd positief gescoord met 5.60/7, de gemiddelde tijdsduur was 45 minuten en alle domeinen binnen klinische eerste indruk scoorden 7/10 of hoger.

Conclusie: Deze evaluatie van de bruikbaarheid van LITMUS_NL vond een goede mate van bruikbaarheid en een positieve klinische eerste indruk. Er zijn vele bruikbaarheidsproblemen gevonden: technische problemen die op te lossen zijn, maar ook problemen betreffende het construct van de test, die moeilijk zijn aan te passen.

Aanbevelingen: LITMUS_NL wordt aangepast op basis van de feedback die uit de bruikbaarheidsstudie naar voren kwam. Hierna wordt de haalbaarheid van het instrument in de klinische praktijk onderzocht.  

Linda Wouda MSc, junior onderzoeker bij Universiteit Utrecht; afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen