Abstract van Loo

Interprofessionele zorg voor tinnitus patiënten.

Tinnitus is een continue perceptie van geluid, zonder externe geluidsbron, met een prevalentie van 10-15% in de populatie. Tinnitus kan geassocieerd worden met een variëteit aan psychische en psychiatrische stoornissen. Door de onzekere pathofysiologie en heterogeniteit, is diagnostiek vooral gebaseerd op symptomen van patiënten. Ook de behandeling en zorg dient aan te sluiten bij de diagnostiek. Interprofessionele zorg is dan het best passend. Maar wat is interprofessioneel zorg precies en hoe is deze geëvolueerd van multidisciplinair naar interprofessioneel?

Het doel is inzicht krijgen in interprofessionele tinnituszorg en het belang en de noodzaak hiervan.