Abstract Tonny Methorst

Interprofessioneel samenwerken in de eerste lijn bij mensen met een minor-stroke ten behoeve van een gezonde leefstijl.

Tonny Methorst, MA, junior onderzoeker, hogeschooldocent, logopedist, taal-en spraakpatholoog.

HeLiUS (Healthy Living in Utrecht after minor Stroke)

Veel patiënten met een minor stroke verlaten het ziekenhuis zonder grote (lichamelijke) consequenties, maar hebben thuis vaak vragen en klachten. Er kan een vergrote kans zijn op een recidief door een ongezonde levensstijl. Het vinden van de juiste zorg in de eerste lijn is moeilijk en zelfs als patiënten de juiste zorgverlener vinden, is deze vaak beperkt tot diens specialisme, zonder samenwerking met andere professionals. Dit onderzoeksproject richt zich op het verbeteren van interprofessionele samenwerking in diverse netwerken om een gezonde leefstijl te bevorderen. Hoe kunnen we effectief samenwerken als we niet onder één dak zitten? Op welke manier kan een digitale omgeving de samenwerking ondersteunen? En hoe ziet een interprofessioneel programma voor een gezonde leefstijl eruit?