Abstract Thuistaaltool

Meertalige behandeling van de spraakontwikkeling met Thuistaaltool.

Meike de Beer, klinisch linguïst Kentalis Vroegbehandeling.

Binnen Kentalis is een aantal jaar geleden het screeningsinstrument Speakaboo ontwikkeld, waarmee de spraakontwikkeling in verschillende thuistalen onderzocht kan worden. Als hieruit blijkt dat er problemen zijn in de klankontwikkeling kan ervoor gekozen worden om tweetalige fonologische behandeling te gaan geven. De logopedist instrueert hierbij ouders hoe zij spraakbehandeling kunnen geven in de thuistaal. Als hulpmiddel hierbij is binnen Deelkracht de app ‘Thuistaaltool’ ontwikkeld. In deze lezing wordt besproken wat de voordelen zijn van tweetalige behandeling en hoe je dit kan aanpakken in de praktijk met hulp van Thuistaaltool.