Abstract Ruiter

Om een aanpassing te vinden aan chronische fatische stoornissen is het noodzakelijk om het nieuwe compensatiegedag intensief te oefenen. SimpTell is een webgebaseerde afasietherapie die hiervoor gebruikt kan worden. SimpTell staat voor Semi-onafhankelijke Interactieve Multimodale Training van ELLipsen. Mensen met chronische Broca-afasie kunnen met SimpTell het spreken in telegramstijl (ellipsen) intensief oefenen om chronische zinsproductieproblemen te leren omzeilen.
In deze presentatie ga ik in op rationale en werkwijze van SimpTell. Voorlopige bevindingen uit een lopende pilotstudie worden gepresenteerd en ik wissel graag ervaringen uit over de combinatie van online afasietherapie en bestaande face-to-face werkwijzen in de logopedische behandeling.


Dr. Marina Ruiter, Assistant Professor, Centre for Language Studies & Department of Language and Communication, Radboud University.