Abstract Onbegrijpelijke vragenlijsten missen hun doel:

Leidraad communicatievriendelijk meten

Ruth Dalemans, Bijzonder lector Begrijpelijk Communiceren

Vragenlijsten zoals PREM`s  en PROM`s worden veel gebruikt in de zorg. Ze ondersteunen de dialoog tussen zorgprofessionals en hun cliënten en bevorderen het proces van samen beslissen. Het invullen van vragenlijsten is voor cliënten die communicatiekwetsbaar zijn een uitdaging. Het kost hen veel tijd en energie om de vragenlijst in te vullen. Ze vinden de vragen vaak moeilijk en kruisen een antwoord aan zonder de vraag echt begrepen te hebben. Of ze vullen de vragenlijst slechts gedeeltelijk in. Meer nog, soms schrikt de tekstuele lay-out van de vragenlijst hen zo af dat ze niet eens starten met invullen of dit overlaten aan iemand anders. De vragenlijst meet dan niet wat ze beoogt te meten; de metingen zijn dan niet valide. In nauwe samenwerking met cliënten, experts, onderzoekers en studenten werd de ‘Leidraad Communicatievriendelijk meten’  (Dalemans et al. 2021) ontwikkeld. Daarmee kan de zorgprofessional vragenlijsten communicatievriendelijk aanpassen of ontwikkelen, ook voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn. Dit draagt bij aan een belangrijke maatschappelijke uitdaging: het bevorderen van de integratie en participatie van mensen die communicatiekwetsbaar zijn. Tijdens deze presentatie zal het ontwerpgericht onderzoek en de leidraad Communicatievriendelijk meten besproken worden.