Abstract Margot Visser-Bochane, MSc.

Signalering TOS: verleden – heden – toekomst

Margot I. Visser-Bochane, MSc.

Hanzehogeschool Groningen

Spraak-taalproblemen zijn de meest voorkomende ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen. De eerste beschrijving van deze problematiek dateert uit 1822. Van toen tot nu zijn er veel labels en definities beschreven. Mede door het ontbreken van een heldere definitie en heldere criteria worden kinderen met problemen in de spraak-taalontwikkeling regelmatig te laat gesignaleerd en verwezen.

In Nederland is een Delphistudie uitgevoerd met als doel om tot consensus te komen over het construct en kenmerken van ‘problemen in de spraak-taalontwikkeling’ en over een label. Het construct kan gebruikt worden bij de diagnostiek van kinderen met problemen in de spraak-taalontwikkeling en bij het afbakenen van groepen voor wetenschappelijk onderzoek. De kenmerken dienden als uitgangspunt voor een nieuw signaleringsinstrument.

Vanuit de beschreven kenmerken van problemen in de spraak-taalontwikkeling zijn 53 taalitems geformuleerd. Dit zijn ja/nee vragen over de taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 1-6 jaar. Via diverse instellingen werden ouders geworven voor het telefonisch beantwoorden van deze taalvragen. Ruim 1000 ouders uit heel Nederland participeerden. Met behulp van Item Respons Theory selecteren we een definitieve set items en berekenen we (1) de schaalbaarheid per item en voor de totale schaal, (2) de item characteristic curves.

Deze nieuwe taalschaal kan bijdragen aan de gezamenlijke taak van de Jeugdgezondheidszorg en het onderwijs om kinderen met problemen in de spraak-taalontwikkeling te signaleren.

In deze presentatie zal ik ingaan op de constructie van het signaleringsinstrument tot nu toe.