Abstract Manuela Julien

Lege hulpwerkwoorden bij T1 en T2 kinderen met een TOS

Manuela Julien

Op basis van de resultaten van enkele experimenten wordt in deze presentatie gediscussieerd over de rol van lege hulpwerkwoorden in de ontwikkeling van het Nederlands bij TOS-kinderen.

Eentalige en tweetalige kinderen met een TOS, in de leeftijd tussen 4;1 en 9;7 jaar, maken veelvuldig gebruik van lege hulpwerkwoorden, vooral gaan maar ook zijn, voorafgaande aan het productieve gebruik van finiete lexicale werkwoorden in V2-positie. De duur van het taalaanbod in het Nederlands en de morfo-syntactische complexiteit van de taak beïnvloeden de frequentie en keuze van de geproduceerde lege hulpwerkwoorden. De eerste taal van de tweetalige kinderen lijkt weinig invloed te hebben op die keuze en frequentie.

De presentatie eindigt met een reflectie op de betekenis van deze nieuwe inzichten voor de dagelijkse werkzaamheden in diagnostiek en behandeling.