Abstract LIMINA

Logos In Meertalige INterActie (LIMINA) is een promotieonderzoek dat zich richt op meertalige communicatie in het logopedisch consult. De centrale onderzoeksvraag luidt “hoe kunnen logopedisten inclusieve zorg bieden in een meertalige constellatie?’. Vanuit verschillende perspectieven wordt het contact tussen logopedisten en meertalige ouders, wier kind in logopedische behandeling is (geweest), in kaart gebracht. In co creatie met alle betrokkenen werken we uiteindelijk toe naar een toepasbare interventie voor de praktijk.

De online meeting is informatief én interactief.