Abstract Inge Klatte

Samenwerking met ouders: geen tijd of geen prioriteit?

Inge Klatte, Promovenda Hogeschool Utrecht.

In deze lezing bespreekt Inge Klatte resultaten van haar promotieonderzoek gericht op de samenwerking tussen logopedisten en ouders van kinderen met TOS. Vanuit het perspectief van gedragsverandering heeft zij onderzocht welke factoren logopedisten hinderen bij het samenwerken met ouders. Het blijkt dat de professionele rolopvatting van logopedisten een belangrijke beïnvloedende factor is. Tijdens de sessie word je uitgenodigd om stil te staan bij jouw eigen professionele rolopvatting.