Abstract Helma de Hoop, MSc

Spraakonderzoek in de moedertaal bij meertalige kinderen met een vermoeden van een spraakstoornis:
een verkennend onderzoek.

Tijdens spraakonderzoek in de moedertaal (T1) bij jonge meertalige kinderen werken logopedisten vaak samen met famlieleden die als informele tolk optreden. Deze presentatie beschrijft de opzet en de resultaten van  het gemengd kwalitatief/kwantitatief onderzoek naar de samenwerking tussen logopedist en informele tolk tijdens spraakonderzoek in de moedertaal met behulp van Speakaboo bij deze jonge, meertalige kinderen.
Tijdens de presentatie wordt besproken hoe logopedisten en familieleden deze samenwerking ervaren en wat de implicaties voor de dagelijkse praktijk zijn.