Abstract Gerrits

Zelf bepalen waar onderzoek over gaat!
De Kennisagenda Logopedie en het Meerjaren Onderzoeksprogramma Paramedische Zorg

Ellen Gerrits, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht

De kennisagenda is gericht op de kennisontwikkeling van het vakgebied logopedie. De agenda is opgesteld door een werkgroep van de wetenschapraad in opdracht van de beroepsvereniging NVLF en in samenwerking met het Paramedisch Platform Nederland. De vragen zijn afkomstig van logopedisten en andere professionals die werken met mensen met logopedische stoornissen of worden als hiaat genoemd in logopedische richtlijnen. In deze lezing wordt uitgelegd waarom een kennisagenda belangrijk is en wat de urgente vragen zijn voor de logopedie in de toekomst.