Abstract Francis van Tilburg

Doeltreffendheid van Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB) op communicatief gedrag van ouders in interactie met hun kind met een TOS, een PILOT studie.

Deze presentatie zal gaan over het onderzoek naar de doelmatigheid van de coaching die ouders bij het Kentalis Ambulatorium krijgen in de communicatie met hun kind met een TOS. Het betreft kinderen met een TOS in de basisschoolleeftijd.  Belangrijkste uitkomstmaten zijn uitgedrukt in communicatief gedrag van ouders.