Abstract Erik Hersbach, MSc

Kwaliteit van taal in gesprekken van kleuters met TOS tijdens tablet en traditioneel spel.

Een groot deel van de case-load van logopedisten bestaat uit kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Logopedisten gebruiken vaak spel tijdens hun taalbehandelingen. Tablet games zijn inmiddels doorgedrongen tot de logopediekamer, omdat ze aantrekkelijk zijn voor kinderen en mogelijkheden zouden kunnen bieden voor stimulering van de taalontwikkeling thuis. Er is echter nog weinig bekend over het effect van tablet games op zinsbouw en woordgebruik tijdens conversatie van kinderen met een TOS. In deze presentatie wordt een onderzoek beschreven dat tot doel had te onderzoeken of er een verschil is in syntactische complexiteit en woordgebruik in dialogen van kinderen met een TOS, tijdens vrij spel met tablet games vergeleken met concreet spelmateriaal. De resultaten, conclusies en aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk worden belicht.