Abstract dr. Lianne Remijn

Het kauwen van kinderen met cerebrale parese.

Het is bekend dat kinderen met cerebrale parese naast beperkingen in hun grove en fijn motoriek, ook beperkingen hebben in de mondmotoriek. Hierdoor is het verwerken van vast voedsel lastig, of zelfs onmogelijk. Hoe stel je vast hoe de kauwfunctie is en welke interventie is er bekend om het kauwen te verbeteren?