Abstract dr. Brigitte Vugs

Executieve functies bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Moeten we er iets mee?

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de rol van executieve functies bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In deze presentatie zullen de bevindingen van een recent onderzoek worden besproken. Hoe ontwikkelen executieve functies zich bij kinderen met TOS en wat is de relatie tussen executieve functies en taalvaardigheden? En wat betekent dit alles voor de klinische praktijk? Moeten we er iets mee in diagnostiek en behandeling?