Abstract Cuperus

Personen met afasie (PMA) hebben baat bij logopedie met hoge intensiteit (veel sessies per week) over een langere periode. In de praktijk is dit niet altijd even gemakkelijk te realiseren. In de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het gebruik van afasietherapiesoftware als oplossing voor dit probleem. In deze presentatie geef ik een aantal voorbeelden van zulk soort software. Ook vertel ik over een artikel dat ik onlangs heb gepubliceerd met een aantal collega’s. We hebben door middel van een enquête onderzoek gedaan naar de ervaringen en voorkeuren van logopedisten wat betreft afasietherapie-apps. Ik zal onze resultaten toelichten en hoor natuurlijk ook graag over jullie eigen ervaringen.

Pauline Cuperus, PhD Candidate at University of Groningen / Macquarie University Sydney