Abstract CodeTaal

CodeTaal: Een meertalige interventie voor leerlingen met TOS

Elena Tribushinina (Universiteit Utrecht), Jasmijn Stolvoort (Universiteit Utrecht) en Joyce Meuwissen (Kentalis)

Meertalige interventies waarin rekening wordt gehouden met de thuistalen van de kinderen zijn een echte uitdaging, o.a. omdat logopedisten en docenten de thuistalen niet beheersen. In deze lezing zullen we eerst een kort overzicht geven van de recente literatuur over meertalige interventies voor kinderen met TOS. Daarna zullen we vertellen over twee meertalige interventies die we in de Engelse lessen in het SO en het VSO hebben geïmplementeerd. Beide interventies maakten gebruik van CodeTaal, een lesmethode Engels die speciaal ontwikkeld is voor leerlingen met TOS. Uit ons eerder onderzoek is gebleken dat de leerlingen met deze methode vooruitgaan in het Engels, en ook in het Nederlands. Dit heeft te maken met het feit dat kinderen met CodeTaal hun kennis van het Nederlands inzetten bij het leren van het Engels, door de twee talen systematisch met elkaar te vergelijken. Op dit moment zijn we de effectiviteit van een meertalige variant van CodeTaal aan het onderzoeken. De meertalige versie van CodeTaal maakt gebruikt van zowel het Nederlands als de thuistalen bij het leren van de Engelse woordenschat en grammatica in het (V)SO. In deze lezing presenteren we de eerste bevindingen uit dit interventieonderzoek.