Abstract Als je elkaars taal niet spreekt

Als je elkaars taal niet spreekt

Simone Goosen, Campagneleider Tolken terug in de zorg, alstublieft – Adviseur gezondheid mensen met vluchtachtergrond – epidemioloog PhD

i.s.m.

Homeyra Saiid, taal- en spraakpatholoog, logopedist.

Wat betekent het voor zorg- of hulpvragers om tegenover iemand te zitten die hun taal niet spreekt? En wat betekent het voor u als logopedist wanneer de taal een barrière is? Al sinds 2012 – toen de landelijke tolkentelefoon werd wegbezuinigd – zijn de zorgplicht, de toegang tot én de kwaliteit van zorg voor mensen met een vlucht- of migratieachtergrond in het geding. Onacceptabel, vond Simone Goosen en daarom nam ze in 2019 het initiatief voor de campagne Tolken terug in de zorg, alstublieft.  Simone Goosen is epidemioloog, beleidsadviseur en belangenbehartiger gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een vlucht- of migratieachtergrond.

Ze leidt de campagne Tolken terug in de zorg, alstublieft de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten. Doel van de campagne is dat er weer één telefoonnummer komt waarmee professionals in de zorg en het sociaal domein gratis een professionele tolk in kunnen schakelen. Verder richt de campagne zich op bewustwording bij professionals in de zorg en het sociaal domein, onder andere via de gebruiksaanwijzing Zo schakelt u een tolk in, en de posteractie Dit is een kind en geen tolk.

Simone Goosen neemt u mee in wat het met je doet als je de taal niet goed beheerst. Ze doet dat samen met logopedist Homeyra Saiid, die enkele persoonlijke voorbeelden deelt. En natuurlijk vertelt ze over de ontwikkelingen in de campagne én wat u ook nu al kunt doen om goede zorg te bieden aan mensen die de Nederlandse taal nog niet of niet meer zo goed beheersen.