Aanmelding Dag van de Logopediewetenschap 2022.

5 november 2022
Thema: Innovatie

Logoscientia nodigt u van harte uit voor de Dag van de Logopediewetenschap op zaterdag 5 november 2022. Deze keer live in Utrecht in het Academiegebouw.

De Dag van de Logopediewetenschap heeft dit jaar als thema “Innovatie”.
Innovatie is een breed begrip. In alle lezingen van de dag zal dit thema op een of andere wijze terugkomen. 

 

Programma
09:30 Inloop met koffie/thee.
10:00 Welkom door voorzitter Logoscientia, Erik Hersbach MSc
10:05 Opening door Prof. dr. Ellen Gerrits
10:15 Keynote dr. Lilian Beijer
De kracht van het logopedische vakgebied.
Kansen en uitdagingen op weg naar toekomstbestendige zorg.
Abstract.
10:45 dr. Lilian Beijer
Zaaldiscussie over de keynote.
11:15 Wisselmoment parallelsessies
  Kinderen Volwassenen
11:25 dr. Rob Zwitserlood
Digitale tools in diagnostiek en behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen
Abstract
dr. Marina Ruiter
Webgebaseerde afasietherapie in de chronische fase: Voorlopige bevindingen en consequenties voor de klinische praktijk.
Abstract
11:50 Lunchpauze
 

Met gelegenheid om te netwerken en posterpresentaties van: 

Charlotte Cohen:
Communicatieve participatie, kwaliteit van leven en taalvaardigheden bij kinderen met een TOS.

Tina Mantel:
Voorbereiding van logopediestudenten op samenwerking met ouders van kinderen met TOS.

Lobke Petit:
Communicatie partner training bij dementie.

 

12:50 Linda Wouda MSc
Implementatie van LITMUS-NL: een bruikbaarheidsstudie.
Abstract
Mariëlle Olthof
Het ontwikkelen van een logopedische behandeling voor mensen met dementie: actieonderzoek in de praktijk.
Abstract
13:15 Wisselmoment

 

 

13:20 Gezamenlijke afsluiting door Prof. dr. Ellen Gerrits
13:30 Afsluiting en einde programma door Erik Hersbach MSc
Waar?

Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
Domplein 29, Utrecht

De kosten voor programma inclusief koffie/thee en lunch bedragen:
€ 32,50    voor leden van Logoscientia en studenten.
€ 40,-   
    voor niet-leden.
(over te maken op IBAN NL03 TRIO 0391 0087 30 t.n.v. Logoscientia o.v.v. “Dag van de Logopediewetenschap” en uw naam.) 

Een bewijs van deelname met 2,5 niet-geaccrediteerde punten wordt na afloop van de dag verstrekt.

Wij hopen u op 5 november te mogen verwelkomen.

Het bestuur van Logoscientia:
Erik Hersbach, Maaike van Alphen, Inge Klatte, Margo Zwitserlood-Nijenhuis, Lotti Dijkhuis, Robin ‘t Hart, Esther van Heeswijk, Eline Alons en Tina Mantel

Aanmelden t/m 27 oktober 2022

Aanmelden

De aanmeldtermijn is helaas gesloten.