Aanmelding Dag van de Logopediewetenschap 2022

DIT EVENEMENT IS UITGESTELD NAAR HET NAJAAR VAN 2022

18 juni 2022
Thema: Innovatie

Logoscientia nodigt u van harte uit voor de Dag van de Logopediewetenschap op zaterdag 18 juni 2022. Deze keer weer live in Utrecht in het Academiegebouw.

De Dag van de Logopediewetenschap heeft dit jaar als thema “Innovatie”.
Innovatie is een breed begrip. In alle lezingen van de dag zal dit thema op een of andere wijze terugkomen. 

Programma
09:30 Inloop met koffie/thee.
10:00 Welkom door voorzitter Logoscientia, Erik Hersbach MSc
10:05 Opening door Prof. dr. Ellen Gerrits
10:15 Keynote dr. Lilian Beijer
De kracht van het logopedische vakgebied.
Kansen en uitdagingen op weg naar toekomstbestendige zorg.
Abstract.
10:45 dr. Lilian Beijer
Zaaldiscussie over de keynote.
11:15 Wisselmoment parallelsessies
  Kinderen Volwassenen
11:25 dr. Rob Zwitserlood
Digitale tools in diagnostiek en behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen
Abstract
Pauline Cuperus, promovendus UMCG
Afasietherapiesoftware: Wat is er zoal beschikbaar en wat zijn de ervaringen en voorkeuren van logopedisten?
Deze lezing wordt via internet gegeven.
Abstract
11:50 Koffiepauze
12:05 Linda Wouda MSc
Implementatie van LITMUS-NL: een bruikbaarheidsstudie.
Abstract
Mariëlle Olthof
Het ontwikkelen van een logopedische behandeling voor mensen met dementie: actieonderzoek in de praktijk.
Abstract
12:30 Wisselmoment

12:35 Gezamenlijke afsluiting door Prof. dr. Ellen Gerrits
12:50 Afsluiting en einde programma door Erik Hersbach MSc
Waar?

Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
Domplein 29, Utrecht

De kosten voor programma inclusief koffie/thee bedragen:
€ 17,50    voor leden van Logoscientia en studenten.
€ 25,-   
    voor niet-leden.
(over te maken op IBAN NL03 TRIO 0391 0087 30 t.n.v. Logoscientia o.v.v. “Dag van de Logopediewetenschap” en uw naam.) 

Een bewijs van deelname met 2,5 niet-geaccrediteerde punten wordt na afloop van de dag verstrekt.

Wij hopen u op 18 juni te mogen verwelkomen.

Het bestuur van Logoscientia:
Erik Hersbach, Maaike van Alphen, Inge Klatte, Margo Zwitserlood-Nijenhuis, Lotti Dijkhuis, Robin ‘t Hart en Esther van Heeswijk.

Aanmelden t/m 9 juni 2022, 20:00 u.

Aanmelden

De inschrijving is gesloten.