Aanmelden online Meet the Authorbijeenkomst van 7 februari 2024.

Logoscientia organiseert op woensdag 7 februari 2024 de negentiende online “Meet the author” bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Dit keer hebben we een primeur. Voor het eerst nemen auteurs uit het buitenland deel aan “Meet the Author”. Ierse onderzoekers Rena Lyons, Clare Carroll, Aoife Gallagher and Rosalind Merrick spreken over hun artikel ‘Understanding the perspectives of children and young people with speech, language and communication needs: How qualitative research can inform practice’ (Rena Lyons, Clare Carroll, Aoife Gallagher, Rosalind Merrick, and Haley Tancredi).

Als inleiding op het artikel schrijven ze:
In this discussion paper, we argue that there is a strong mandate to listen to the perspectives of children and young people with speech, language and communication needs. Despite this mandate, we argue that there are many barriers to listening to their perspectives. As a result, children’s views are not routinely bedded in speech and language therapy practice. Qualitative research is an interpretive method that can enable us to explore the views and experiences of children and young people. We discuss what we already know about these perspectives from qualitative studies and how qualitative research could inform how we can ‘be’ and what we ‘do’ with children with speech, language and communication needs. Finally, we outline practical steps that speech and language therapists could take to ensure that the perspectives of children and young people are included in the therapy process.

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de toepasbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen? Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Je bent van harte welkom!
N.B. De voertaal tijdens deze Meet the author is logischerwijs Engels.

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 31 januari 2024.

* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier en hier informatie.

Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.

Ben of ken je een auteur die recent een artikel heeft gepubliceerd? Meld diegene of jezelf aan bij secretaris@logoscientia.nl, dan nemen wij contact op!