Aanmelden Online Meet the Authorbijeenkomst van 10 oktober 2023.

Logoscientia organiseert op dinsdag 10 oktober 2023 de achttiende online “Meet the author” bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Deze keer spreekt Nicole ter Wal naar aanleiding van het artikel “Everyday Barriers in Communicative Participation According to People With Communication Problems.” (Nicole Ter Wal, Lizet van Ewijk, Lotti Dijkhuis, Johanna M A Visser-Meily, Caroline B Terwee, Ellen Gerrits).

Als inleiding op het artikel schrijft ze:
Het ontwikkelen van een meetinstrument lijkt toch echt wel wat eenvoudiger dan dat het is. Dat kan niet je niet doen achter je bureau en dat kan je zeker niet alleen (of met een klein clubje). Nee, dat doe je samen met de mensen waarvoor je het ontwikkelt; in mijn geval volwassenen met verschillende communicatieproblemen. Sterker nog, bij die groep begint de ontwikkeling!
Wij zijn met volwassenen met verschillende communicatieproblemen, na het bijhouden van een dagboek, in gesprek gegaan over situaties in het dagelijks leven waaraan zij niet of moeilijk kunnen deelnemen door de communicatieproblemen.
De communicatieve participatiesituaties die men heeft genoemd, vormen de basis van het meetinstrument. Deze situaties bevatten 44 elementen die van invloed zijn op het deelnemen aan levenssituaties waarvoor communicatie een vereiste is. De elementen kunnen samengevat worden in zes thema’s (voor ons open deuren, maar in de wetenschap niet eerder hard gemaakt); 1) de gesprekspartner bepaalt in grote mate hoe moeilijk of makkelijk je kunt meedoen, 2) het onderwerp van gesprek speelt een belangrijke rol, 3) een snel tempo binnen het gesprek wordt als belemmerend ervaren, 4) geluiden in de omgeving zijn storend, 5) het moment waarop het gesprek plaatsvindt is belangrijk en 6) de manier waarop er gecommuniceerd wordt speelt een rol in hoe moeilijk of makkelijk meedoen aan de sociale situatie is.
M.i. zijn niet alleen de resultaten van dit artikel interessant voor de praktijk, maar ook de methode die is gebruikt.
Tijdens de MtA bijeenkomst beantwoord ik graag de vragen die jullie hebben over dit artikel en over de verdere ontwikkeling van het meetinstrument.

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de toepasbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen? Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Je bent van harte welkom!

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 4 oktober 2023.

* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier en hier informatie.

Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.

De aanmeldingstermijn is gesloten.

Ben of ken je een auteur die recent een artikel heeft gepubliceerd? Meld diegene of jezelf aan bij secretaris@logoscientia.nl, dan nemen wij contact op!