Aanmelden “Online meet the author” bijeenkomst van 15 mei 2024.

Logoscientia organiseert op woensdag 15 mei 2024 de twintigste online “Meet the author” bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn na aanmelding vrij toegankelijk voor logopedisten, logopediewetenschappers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wisselende auteurs hun gepubliceerde wetenschappelijk artikel. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en starten met een pitch van 5 tot 10 minuten door de auteur. Aansluitend wisselen aanwezige deelnemers met de auteur en elkaar van gedachten over het artikel en de toepasbaarheid van de inhoud in de praktijk.

Dit keer spreekt Eline van Buuren over haar artikel The complexity of nutritional problems in persons with dementia: expanding a theoretical model (Eline van Buuren, Jenny van der Steen, Mariëlle Olthof-Nefkens, Christian Bakker, Raymond Koopmans, Marieke Perry, Hanneke Kalf)


Als inleiding op het artikel schrijft ze: 

Voedingsproblemen komen vaak voor bij mensen met dementie. Het gaat dan over alle problemen die voorkomen tijdens eten en drinken die ertoe leiden dat mensen onvoldoende vocht en voeding binnenkrijgen (zoals apraxie, dysfagie of afweren tijdens een maaltijd). Dit kan leiden tot ondervoeding, uitdroging en aspiratiepneumonie; de twee laatstgenoemde zijn belangrijke oorzaken van overlijden bij mensen met dementie.

Eerder onderzoek heeft geleid tot theoretische modellen, maar deze zijn niet in de praktijk getoetst. In dit kwalitatieve onderzoek zijn daarom middels focusgroepen met zorgprofessionals uit het verpleeghuis de bestaande modellen geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een model met zes thema’s, waarbij multidisciplinaire samenwerking en ethische factoren naar voren kwamen als nieuwe thema’s. Ook zijn de interacties rondom de thema’s aan het nieuwe model toegevoegd. De belangrijkste boodschap is om alle factoren die samenhangen met voedingsproblemen in acht te nemen in de dagelijkse zorg voor mensen met dementie.

Ben je geïnteresseerd in deze studie / dit onderwerp? Heb je vragen of ideeën over de toepasbaarheid? Welke discussiepunten zou je willen inbrengen? Meld je aan via het onderstaande aanmeldformulier. Je bent van harte welkom!

De meeting wordt gehouden via Microsoft Teams* en start om 19:30 u. (Digitale inloop is vanaf 19:15 u.).

Voor deelname aan de meeting ontvangt u achteraf een certificaat met 2 niet geaccrediteerde punten.

Aanmelden kan t/m 8 mei 2024.

* U kunt deelnemen via de Teams app of via uw web browser. De ervaring leert dat deelnemen via inbellen met de telefoon problemen geeft bij het volgen van presentaties. Logoscientia is op geen enkele wijze aansprakelijk, wanneer het niet lukt een verbinding tot stand te brengen. Geen ervaring met MS Teams? Op de website van Microsoft vindt u hier en hier informatie.

Aanmeldformulier “Meet the Author” bijeenkomst.

Interesse in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de logopedie? Je kunt je nog aanmelden voor de Dag van de Logopediewetenschap op 8 juni 2024.

Ben of ken je een auteur die recent een artikel heeft gepubliceerd? Meld diegene