Home

Welkom op de webpagina van Logoscientia!
Netwerk voor de logopedist in wetenschap

Logoscientia is de vereniging voor logopedisten met een masteropleiding. De vereniging is opgericht op 27 augustus 2015 als studie- en alumnivereniging van de Master Logopediewetenschap van de Universiteit van Utrecht.
Vanaf november 2019 is Logoscientia de vereniging voor alle logopedisten in de wetenschap.

Logoscientia wil uitgroeien tot de “Knowledge Community” in Nederland van wetenschappers in de logopedie, die laagdrempelig bereikbaar is voor logopedisten met wetenschappelijke vragen vanuit de praktijk.

Binnen het netwerk is er kennisuitwisseling, maar er zijn ook informele activiteiten. De website is een van de communicatiekanalen van Logoscientia.