Home

Welkom op de webpagina van alumnivereniging Logoscientia!

Logoscientia is de studie- en alumnivereniging van de Master Logopediewetenschap van de Universiteit van Utrecht.

Logoscientia brengt studenten en alumni Logopediewetenschap van de Universiteit Utrecht bij elkaar. De vereniging is opgericht op 27 augustus 2015 en is nog volop in ontwikkeling. Zie ook: het laatste nieuws.

De vereniging heeft twee doelstellingen:
  1. een netwerk vormen van studenten, alumni en staf van de master Logopediewetenschap
  2. bekendheid geven aan de studie Logopediewetenschap en de carrièremogelijkheden na de studie.

Binnen het netwerk is er kennisuitwisseling, maar er zijn ook informele activiteiten. De website is een van de communicatiekanalen van Logoscientia.